Bibliotekarka z Podłosia szkoli się na seminarium TOLI i POLIN
Nasza lokalna bibliotekarka z Filii 9 w Podłosiu miała okazję uczestniczyć w wyjątkowym seminarium organizowanym przez TOLI oraz Muzeum POLIN. Wydarzenie, które odbyło się w dniach 23-27 czerwca 2024 roku, miało na celu pogłębienie wiedzy na temat szacunku dla różnorodności oraz przeciwdziałania dyskryminacji poprzez naukę o Holokauście i innych naruszeniach praw człowieka.

Seminarium "Historia – impuls działań dla przyszłości" – cele i założenia

W dniach 23-27 czerwca 2024 roku odbyło się seminarium zatytułowane "Historia – impuls działań dla przyszłości", które zorganizowane zostało przez TOLI oraz Muzeum POLIN. Nasza bibliotekarka z Filii 9 w Podłosiu miała przyjemność wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu.

Głównym celem seminarium było pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności edukacyjnych dotyczących szacunku dla różnorodności. Tematyka spotkań koncentrowała się na nauczaniu o Holokauście oraz innych wydarzeniach związanych z łamaniem praw człowieka. Dzięki temu uczestnicy mogli lepiej zrozumieć, jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji.

Tematyka seminarium – różnorodność i edukacja

Seminarium obejmowało szeroki zakres tematów, które były poruszane podczas warsztatów i wykładów. Uczestnicy mieli okazję zgłębić zagadnienia takie jak tożsamość, stereotypy, uprzedzenia oraz dyskryminacja. Rozmawiano również o emigracji polskich Żydów oraz o zniewoleniu obywateli w obozach Korei Północnej.

Jednym z ciekawszych punktów programu był plener malarski w Muzeum POLIN, który odbył się po obejrzeniu wystawy stałej i czasowej. Uczestnicy mieli także okazję wysłuchać wykładu dra Krzysztofa Szwajcy na temat dziedziczenia traumy, co było niezwykle poruszającym i edukacyjnym doświadczeniem.

Warsztaty i wykłady – praktyczne podejście do edukacji

Podczas seminarium odbyły się również liczne warsztaty, które miały na celu praktyczne podejście do edukacji o prawach człowieka. Warsztaty, takie jak "Upstanders, Bystanders, Collaborators" prowadzone przez Oanę Bajkę, czy zajęcia dotyczące "Kopistów" pracujących w getcie w Białymstoku, dostarczyły uczestnikom narzędzi do angażującego nauczania.

Innym istotnym elementem seminarium była dyskusja na temat promowania tolerancji i szacunku dla różnorodności poprzez literaturę. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów na temat, jak skutecznie wprowadzać te wartości do codziennej pracy edukacyjnej.

Podsumowanie – znaczenie edukacji o prawach człowieka

Seminarium "Historia – impuls działań dla przyszłości" okazało się niezwykle wartościowym doświadczeniem dla naszej bibliotekarki oraz pozostałych uczestników. Dzięki pogłębieniu wiedzy na temat Holokaustu oraz innych naruszeń praw człowieka, edukatorzy zyskali nowe narzędzia do skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji i promowania szacunku dla różnorodności.

Wydarzenie to podkreśliło znaczenie edukacji w budowaniu tolerancyjnego społeczeństwa i przypomniało, jak ważne jest uczenie się na podstawie historii, aby kształtować lepszą przyszłość.


Biblioteka