Miasto otrzymało dotację na zdrowotne wyjazdy dla dzieci
Miasto Będzin otrzymało pokaźne dofinansowanie na realizację programu "zielonych szkół", które mają na celu promowanie profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej wśród dzieci. Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w licznych aktywnościach nad morzem.

Znaczące wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Katowicach

Miasto Będzin uzyskało dotację w wysokości 88 200,00 złotych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Środki te przeznaczone są na realizację programu "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024".

W ramach tego programu, 244 uczniów z klas III szkół podstawowych miało możliwość uczestniczenia w wyjazdach na tzw. "zielone szkoły", które odbyły się w malowniczych nadmorskich miejscowościach w okresie od 18 maja do 20 czerwca 2024 roku.

Program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej

Kluczowym elementem wyjazdów była realizacja programu profilaktyki zdrowotnej, który obejmował szeroką gamę działań. Uczniowie uczestniczyli m.in. w przeglądach higienicznych, bieżącej analizie stanu zdrowia, a w razie potrzeby korzystali z pomocy lekarskiej. Dodatkowo, dzieci uczestniczyły w gimnastyce korekcyjnej, ćwiczeniach rehabilitacyjno-rekreacyjnych oraz współzawodnictwie sportowym.

Nie zabrakło również aktywności na świeżym powietrzu, takich jak pływanie, gry i zabawy ruchowe na plaży oraz liczne wycieczki piesze. Program wzbogacono o zajęcia sportowe, konkursy sprawnościowe i turnieje sportowe, które miały na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci.

Bliski kontakt z przyrodą i edukacja ekologiczna

Podczas wyjazdów, uczniowie mieli okazję poznać najbliższą okolicę poprzez wycieczki krajoznawczo-turystyczne, spacery wzdłuż brzegu morza oraz wycieczki piesze połączone z edukacją ekologiczną. Dzieci uczestniczyły także w pogadankach i konkursach proekologicznych, które miały na celu zwiększenie ich świadomości ekologicznej.

Program obejmował również wzbogacanie wartości zdrowotnej żywienia, co było istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej. Działania te pozwoliły na połączenie edukacji z atrakcyjną formą spędzania czasu, co jest kluczowe dla skutecznego przyswajania wiedzy przez dzieci.

Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uczniowie mogli cieszyć się nie tylko wypoczynkiem nad morzem, ale także zdobywać cenną wiedzę i umiejętności, które będą miały pozytywny wpływ na ich zdrowie i podejście do ekologii.


Urząd Miejski