Technic – Control – badania nieniszczące

Eksploatacja maszyn, urządzeń i obiektów przemysłowych powoduje wiele negatywnych zjawisk, które przyczyniają się do ich mniejszej przydatności a nawet konieczności rezygnacji z ich dalszego użytkowania. Działanie korozji, zmęczenie materiału czy nawet fizyczne uszkodzenia potrafią skutecznie wyeliminować elementy uznawane za pewne i wyjątkowo solidne. Jest to długotrwały proces, który wydaje się być niezauważalny - często dotyczy obiektów, do których dostęp jest mocno utrudniony. Trudno jest stwierdzić, jakie procesy odbywają się wewnątrz odlewów, konstrukcji stalowych czy ropociągów. Rozwiązaniem tego problemu jest diagnostyka i prowadzenie badań nieniszczących (NDT), które skupiają się na wykrywaniu nieszczelności, wad materiałowych oraz wszelkich pęknięć i por gazowych. 

Najważniejsze obszary prowadzenia badań nieniszczących 

Badania nieniszczące stanowią bardzo rozległą dziedzinę, która obejmuje różne środki techniczne i metody wykrywania, kontroli oraz przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym w konstrukcjach z metalu. Ze względu na możliwości i sposób prowadzenia badań NDT dzieli się je na następujące rodzaje: 

  • Badania wizualne VT - wykorzystują narzędzia zwane endoskopami, pozwalającymi na przenoszenie obrazu do urządzenia rejestrującego za pomocą włókien światłowodowych. Pozwalają sprawdzać niedostępne powierzchnie, przebieg niebezpiecznych procesów roboczych (np. spalanie) czy elementów maszyn, które nie mogą być usuwane, 
  • Badania magnetyczno-proszkowe MT - pozwalają na detekcję wad materiałowych przy użyciu proszku magnetycznego. Pomaga to w wykrywaniu defektów i pęknięć w strukturze metalu z precyzją od 0,01 do 0,05 mm, 
  • Badania penetracyjne PT - wykorzystują zjawisko występowania kapilar w strukturach materiałowych. Za pomocą cieczy penetrującej wprowadzanej do tych kapilar można określić stopień zmian zachodzących w badanym obiekcie, 
  • Badania ultradźwiękowe UT – są możliwe dzięki rozchodzeniu się fali o częstotliwości powyżej 20 tysięcy Hertzów. Nadawanie i odbieranie sygnałów metodą echa pozwala penetrować nawet najbardziej niedostępne lub trudno wykrywalne wady występujące w maszynach lub urządzeniach, 
  • Badania radiograficzne RT - wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania X i gamma, przenikających przez wszystkie materiały. Wyniki tych badań mogą być utrwalane na kliszy i potem interpretowane. Metoda doskonale nadaje się do sprawdzania jakości odlewów i produktów spawania.  

Prezentowane metody pozwalają uzyskać różnorodne dane o fizycznym stanie badanych obiektów oraz ich składu chemicznego bez ingerencji w fizyczną strukturę tych materiałów.  

Kto może przeprowadzić wiarygodne usługi w zakresie badań nieniszczących? 

Aby przeprowadzić miarodajne badanie NDT, trzeba dysponować odpowiednim sprzętem oraz wyspecjalizowaną kadrą, która potrafi z niego korzystać. Nie mniej ważne jest doświadczenie i umiejętności interpretacji uzyskanych wyników. Takie kompetencje posiadają pracownicy firmy Technic – Control Sp. z o.o. Poza badaniami nieniszczącymi potrafią również wykonywać pomiary twardości materiałów, identyfikację stopów z metalu czy badania grubości elementów ze stali. 

Dlaczego warto zaufać firmie Technic – Control? 

Profesjonalizm laboratorium Technic – Control wynika nie tylko z wieloletniego doświadczenia, historii i wielu udanych realizacji dla klientów. Jest on poparty akredytacją PCA (nr AB 080), kwalifikacjami popartymi przez liczne instytucje i podmioty z zakresu dozoru technicznego. Firma wdrożyła system jakości PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ponadto charakteryzuje się niezależnością i dużą wiarygodnością na rynku.