Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Fotografia przedstawiająca dzika

Wojewoda Śląski 15 kwietnia 2021 roku wydał Rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa śląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r., poz. 2806).

Wykaz obwodów łowieckich wraz z określeniem liczby dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego stanowi załącznik do ww. Rozporządzenia.