Nowe przepisy dla obywateli Ukrainy przedłużone
Nowelizacja Ustawy o Pomocy dla Obywateli Ukrainy przynosi istotne zmiany, które mają na celu dostosowanie rozwiązań prawnych do aktualnych potrzeb. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.
  1. Legalny pobyt przedłużony do 30 września 2025 r.
  2. Zmiana terminu złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.
  3. Nowe zasady dostępu do rynku pracy.
  4. Zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2024 r.

Jedną z kluczowych zmian w nowelizacji ustawy jest przedłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. Dotyczy to osób, które przybyły na teren Polski w wyniku działań wojennych na Ukrainie. Przedłużenie to obejmuje również ważność dokumentów wydanych lub udzielonych obywatelom Ukrainy.

Nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące terminu złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Obecnie taki wniosek musi być złożony „niezwłocznie po przybyciu” na terytorium Polski, co zmienia dotychczasowy termin wynoszący 30 dni od dnia przybycia. Taka modyfikacja ma na celu usprawnienie procesu rejestracji i lepsze zarządzanie danymi nowo przybyłych osób.

Ważnym elementem nowelizacji są również zmiany dotyczące dostępu do rynku pracy. Obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce, mogą podjąć zatrudnienie u dowolnego pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jedynym warunkiem jest złożenie przez pracodawcę powiadomienia elektronicznie w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy. Dodatkowo, osoby te mogą zarejestrować się jako bezrobotne lub poszukujące pracy na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Wszystkie te zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 r., co daje czas na przygotowanie się zarówno obywatelom Ukrainy, jak i polskim instytucjom. Nowelizacja ustawy ma na celu dostosowanie przepisów do dynamicznie zmieniającej się sytuacji oraz zapewnienie wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu działań wojennych.

Te zmiany są odpowiedzią na potrzeby społeczności ukraińskiej w Polsce oraz na konieczność dostosowania prawnych rozwiązań do obecnych realiów. Miejmy nadzieję, że wprowadzone modyfikacje przyczynią się do lepszej integracji i wsparcia dla obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju.


Według informacji z: Powiat