Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada jest dniem uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Ta wyjątkowa data jest momentem, w którym uwaga wszystkich dorosłych kierowana jest na dzieci i ich prawa. Rocznica uchwalenia wspomnianej Konwencji to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są niezwykle ważne i powinny być przestrzegane, z drugiej strony jest to dzień okazywania wsparcia i solidarności tym dzieciom, których prawa są naruszane. Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, dzisiaj Starostwo Powiatowe w Będzinie, odwiedzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, których w imieniu Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca przywitał Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk. Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci, niezależnie od pochodzenia, płci, języka czy koloru skóry. Każde dziecko jest bowiem równe wobec prawa i powinno być traktowane z szacunkiem. Podnoszenie świadomości dotyczącej tolerancji, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dzieci i młodzieży, w których nie ma miejsca na dyskryminację.