konkurs

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 10 lat do udziału w konkursie na "Najpiękniesze wspomnienie związane z prezentem od św. Mikołaja".
Konkurs trwa od 20 listopada 2023 roku do 6 grudnia 2023 roku.

Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności wśród dzieci i zachęcenie ich do aktywności artystycznej.
Zadaniem Uczestników jest przygotowanie pracy (technika dowolna- praca plastyczna, fotografia, praca plastyczno- literacka) na temat „Najpiękniejszego wspomnienia związanego z prezentem od Św. Mikołaja” i dostarczenie jej w terminie nie dłuższym niż 6.12.2023 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie, Wydział Promocji Powiatu, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.

Prace mogą być dostarczane osobiście do dedykowanego punktu odbioru prac znajdującego się
w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, pok. 6A lub przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Będzinie, Wydział Promocji Powiatu, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.

Podczas akcji wyłonionych zostanie 20 najciekawszych prac nagrodzonych upominkami- niespodziankami.