Pamiętajmy, że krew to najcenniejszy dar, jakim możemy się podzielić. Pomoc w ratowaniu życia i zdrowia to nadrzędny cel Akcji Honorowego Oddawania Krwi pod hasłem „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” prowadzonej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, a także w innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa. Zapraszamy wszystkich do honorowego oddania krwi dla potrzebujących, rannych i chorych.

O tym, że warto oddawać krew, policjanci wiedzą doskonale, ponieważ w swojej pracy są świadkami różnego rodzaju tragedii - szczególnie wypadków na drogach. Dlatego też wśród mundurowych jest tak wielu honorowych dawców tego drogocennego płynu. 

Gorąco zachęcamy zarówno policjantów, jak i krwiodawców z pozostałych zaprzyjaźnionych służb, a także wszystkich chętnych do czynnego udziału w zbiórce pod hasłem "Nasza krew-nasza Ojczyna". Ta prosta forma pomocy może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.

Pamiętajmy, że dzielenie się krwią nic nie kosztuje. Życiodajny płyn trafia do szerokiej grupy odbiorców: rannych w wypadkach, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci.

Aby zostać krwiodawcą, trzeba być zdrową osobą w wieku od 18 do 65 lat, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Wskazane jest wcześniejsze zjedzenie lekkiego posiłku, gdyż nie zaleca się oddawania krwi na czczo. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.