Tradycyjnie już obchody Narodowego Święta Niepodległości w Będzinie rozpoczęła Msza Święta w kościele św. Trójcy na będzińskim wzgórzu zamkowym. Podobnie jak w latach ubiegłych będzinianie w kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości modlili się w intencji ojczyzny oraz poległych w jej obronie bohaterów. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac 3-ego Maja pod pomnik Poległym za Wolną Polskę.

Uroczystości z okazji 105-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowane tradycyjnie na będzińskim Placu 3 Maja poprzedziła msza święta w kościele Świętej Trójcy w intencji ojczyzny oraz za tych wszystkich, którzy oddali życie w jej obronie. Po uroczystej mszy świętej oficjalne delegacje oraz mieszkańcy Będzina przemaszerowali na plac pod pomnik "Poległym za Wolną Polskę", gdzie odbyła się oficjalna część obchodów Narodowego Święta niepodległości. Kwiaty i wieńca pod pomnikiem złożyli również przedstawiciele służb mundurowych. Policję obok przedstawicieli Wojska Polskiego, Straży Pożarnej i będzińskiej Straży Miejskiej reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Będzinie inspektor Arkadiusz Więcek. Ponadto przedstawiciele będzińskiego garnizonu uczestniczyli w uroczystościach i składali kwiaty w innych miastach naszego powiatu.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, odrodziło się Państwo Polskie. W tym dniu podpisano porozumienie pokojowe kończące I wojnę światową, a dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Mimo że proces odradzania się Rzeczpospolitej postępował stopniowo, to właśnie dzień 11 listopada 1918 roku uznaje się za umowną datę odzyskania Niepodległości. Święto to ustanowiono w 1937 roku i zniesiono po II wojnie światowej, a ponownie obchodzone jest od 1989 roku.