Łącznie 50 tys. Zł w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzyma Powiat Będziński na realizację zadania polegającego na modernizacji pracowni nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 6 Specjalnej im. prof. Marii Grzegorzewskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Projekt zielonej pracowni pt. „Eko-świat” ma na celu stworzenie nowoczesnej i estetycznej przestrzeni do prowadzenia zajęć ekologiczno-przyrodniczych, a także zapewnienie komfortowych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki nowoczesnej pracowni uczniowie będą zdobywać wiedzę w przyjemniej atmosferze, a zakupione wyposażenie pozwoli na interdyscyplinarny sposób realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, których celem będzie m. in. rozwijanie kompetencji kluczowych.

- Cieszymy się, że najmłodsi mieszkańcy Powiatu Będzińskiego uczący się w Szkole Podstawowej nr 6 Specjalnej w Czeladzi zyskają nową przestrzeń do nauki i rozwoju. Jestem przekonany, że zdobywanie przez nich wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzięki przeprowadzonym pracom remontowo-modernizacyjnym pracowni oraz zakupionemu wyposażeniu będzie jeszcze bardziej przyjemne i ciekawe – podkreśla Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi to kolejna placówka Powiatu Będzińskiego, która dzięki rzetelnie przygotowanej dokumentacji konkursowej wygrała dofinansowanie w ramach programu „Zielona Pracownia”. Wcześniej z sukcesem realizowano podobne przedsięwzięcia m. in. w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Będzinie, w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

  • eko-pracownia1 2
  • eko-pracownia2
  • eko-pracownia3