W dniu 18 maja w kościele pw. św. Trójcy w Będzinie, odbyła się Msza Święta z uroczystym poświęceniem sztandaru Powiatu Będzińskiego pod przewodnictwem jego Ekscelencji Księdza Biskupa dra Grzegorza Kaszaka.

Proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Stępień w imieniu Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca powitał wszystkich zaproszonych gości wśród których znaleźli się m.in. Rafał Adamczyk - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ewa Bierońska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego, Dariusz Waluszczyk - Wicestarosta Będziński, Adam Szydłowski - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Agata Fazan - Sekretarz Powiatu, Zdzisław Banaś - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, Michał Szczęśniak - Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego, ppłk Wojciech Bakalarz - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie,  mł. bryg. Arkadiusz Spera - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, insp. Arkadiusz Więcek - Komendant Powiatowy Policji w Będzinie, Radni Rady Powiatu Będzińskiego, dyrektorzy jednostek powiatowych i miejskich oraz naczelnicy, kierownicy i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie.
 

Następnie Ksiądz Biskup poświęcił sztandar Powiatu Będzińskiego, któremu hołd złożyli:
w imieniu samorządowców - Starosta Będziński, w imieniu duchowieństwa - ks. kan. Andrzej Stępień, w imieniu służb mundurowych: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.


W uroczystości, która przebiegła w bardzo podniosłej atmosferze, uczestniczyły również poczty sztandarowe jednostek Powiatu Będzińskiego. Dowódcą pocztów był Radny Rady Powiatu Będzińskiego - Rafał Kocot.

 

- Serdecznie dziękuję jego Ekscelencji za uroczyste poświęcenie nowego sztandaru Powiatu Będzińskiego. Poprzez swoją rozpoznawalność, będzie on służył zarówno zjednoczeniu, integracji, jak i umocnieniu tożsamości społeczności lokalnych. Ma on istotne znaczenie zarówno dla wszystkich mieszkańców, jak i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jest to kolejne chlubne wydarzenie na kartach historii naszego Powiatu – powiedział Starosta.