W dniu dzisiejszym o godzinie 8:41 mimo sprzeciwu gmin Powiatu Będzińskiego zostaną załączone przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, syreny wchodzące w skład wojewódzkiego systemu sterowania syrenami.
W związku z powyższym prosimy udostępnić tę informacje aby dotarła ona do jak największej ilości osób a przede wszystkim uchodźców znajdujących się na terenie Powiatu Będzińskiego.