W Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie odbyło się ślubowanie nowo przyjętych stróżów prawa. W związku z panującą pandemią uroczystości ślubowania mają skromniejszy charakter i odbywają się w jednostkach, do których policjanci zostali przydzieleni. Po odbyciu obowiązkowego szkolenia nowo przyjęci mundurowi zasilą szeregi Komisariatów Policji w Czeladzi, Wojkowicach i Siewierzu.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie odbyło się we wtorek (11 stycznia) uroczyste ślubowanie trzech nowych policjantów. Młodzi funkcjonariusze w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie inspektora Arkadiusza Więcka zobowiązali się strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli nawet z narażeniem życia. Po wygłoszeniu słów roty, policjanci podpisali akty ślubowania. Nowi funkcjonariusze po odbyciu kilkumiesięcznego szkolenia podstawowego dołączą do koleżanek i kolegów z Komisariatów Policji w Czeladzi, Wojkowicach i Siewierzu, gdzie będą pełnić służbę w pionie prewencji. W uroczystości udział wzięli również trzej przełożeni nowo przyjętych policjantów Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Czeladzi komisarz Beata Grzesiak, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Wojkowicach komisarz Cezary Pawlik oraz Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu podinspektor Rafał Bański. Dowódcą uroczystości był podkomisarz Grzegorz Derwich.

  • Dowódca uroczystości składający meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie.
  • Trzech umundurowanych policjantów składających uroczyste ślubowanie.
  • Trzech policjantów składających ślubowanie przed Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie.
  • Umundurowani funkcjonariusze ślubujący przed Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie.
  • Nowo przyjęci policjanci widoczni na pierwszym planie. Na drugim planie widoczna kadra kierownicza będzińskiej jednostki.
  • Akty ślubowania obok Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  • Akty ślubowania nowo przyjętych policjantów
  • Dowódca uroczystości składający meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie
  • Policjant składający podpis pod aktem ślubowania w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie.