Zjazd Straży

W sobotę 15 stycznia w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych odbył się VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Będzinie. W zebraniu z ramienia Powiatu Będzińskiego udział wzięli Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Wicestarostą Dariuszem Waluszczykiem.

Obrady miały na celu podsumowanie pięciu ostatnich lat działalności Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Będzinie oraz wybór nowych władz.

Prezesem Zarządu na kolejną kadencję został wybrany dh Zdzisław Banaś. W skład zarządu weszli Starosta Będziński Sebastian Szaleniec oraz Wicestarosta Dariusz Waluszczyk.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • glowne