Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie serdecznie zaprasza w dniu 26.01.2022 o godzinie 1000 wszystkie osoby zainteresowane na szkolenie online w ramach którego będzie można poznać cechy postawy twórczej, dowiedzieć się co to znaczy myśleć twórczo, oraz nauczyć się metod rozwijających twórcze myślenie.

Działaj kreatywnie! Status osoby bezrobotnej nie jest wymagany, natomiast osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie proszone są o zgłaszanie chęci udziału u doradcy klienta w celu ujęcia w Indywidualnym Planie Działania.

Ilość miejsc ograniczona. Termin przyjęcia zgłoszeń osobiście lub telefonicznie 573 205 891 lub 573 205 892 do dnia 25.01.2022.

Plakat promocyjny - szkolenie online „Jak być twórczym”