Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Zapraszamy wszystkich kierowców ze swoimi samochodami na darmowy przegląd świateł w ramach akcji „Twoje Światła – Nasze bezpieczeństwo”. Działania w powiecie będzińskim zainaugurowane będą 23 października na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „Interpromex” w Będzinie przy ul. Paryskiej 11 oraz na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „Stefania Machniewska” w Psarach przy ul. Zwycięstwa 30 B.

Od 21 października do 15 grudnia 2021 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”, realizowane będą działania mające na celu zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego na prawidłowe oświetlenie pojazdów, które niewątpliwie ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na właściwe ustawienie świateł pojazdu, które zwłaszcza w okresie jesiennym ma szczególny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W dniach 23 października, 6 i 20 listopada oraz 4 grudnia, w niżej wymienionych stacjach diagnostycznych, wszyscy chętni kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w swoich pojazdach. Ponadto użytkownicy aplikacji "Yanosik" będą mieli dostęp do informacji na temat akcji oraz o lokalizacji najbliższej stacji biorącej udział w akcji.

  • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Interpromex” w Będzinie przy ul. Paryskiej 11, od 8.00 do 14.00
  • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Stefania Machniewska” w Psarach przy ul. Zwycięstwa 30 B, od 7.00 do 14.00