Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Logo KREPTD

Informujemy o możliwości skorzystania z elektronicznego formularza, poprzez który przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD).

Dane można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/kreptd-wniosek-o-udostepnienie-danych-dla-osoby-ktorej-dane-dotycza. Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Więcej informacji w ulotce do pobrania:

Ulotka KREPTD

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego