Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie informuje, że od 3 sierpnia 2020 r. na drodze powiatowej nr 4804S (ulice: Wrocławska, Kołdaczka, Hrubieszowskiej, Niwa i Groniec) w Sławkowie wprowadzone zostanie ograniczenie tonażowe dotyczące pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7t.


Ograniczenie nie będzie dotyczyć: pojazdów służb miejskich, ZTM oraz osób mieszkających przy ulicach: Wrocławskiej, Kołdaczka, Hrubieszowskiej, Niwa i Groniec w Sławkowie.

Oznakowanie czasowe będzie wprowadzane okresowo w ciągu 2 lat w przedziałach dwumiesięcznych naprzemiennie z drogami dojazdowymi do Euroterminala w Dąbrowie Górniczej.