Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Starostwo Powiatowe w Będzinie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym, w wymienionym powyżej czasie, zostanie uruchomiony na terenie powiatu sygnał alarmowy - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.