Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Więcej miejsc dla pacjentów, nowoczesny sprzęt medyczny, a także pokój rozmów z rodziną - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu w Czeladzi został powiększony o kolejne pomieszczenia. Inwestycja była kluczowa, bo ostatnie lata pokazały, że zapotrzebowanie na miejsca intensywnej terapii jest większe niż dotychczasowe możliwości oddziału. Zakupiono także sprzęt medyczny m.in. respiratory, kardiomonitory i aparat USG. Dzięki współpracy samorządów udało się wiele zrealizować. Dziś przekazaliśmy nowy ambulans wraz z wyposażeniem medycznym, obejmującym defibrylator transportowy i przenośny zestaw tlenowy. Całość kosztowała ok. 2 mln zł.

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przedstawiciele Powiatu Będzińskiego: Starosta Sebastian Szaleniec, Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Powałka, Wicestarosta Dariusz Waluszczyk, Członkowie Zarządu Powiatu - Halina Mentel, Adam Szydłowski i Marek Rajca uroczyście przekazali dyrekcji PZZOZ nową karetkę. Następnie samorządowcy wzięli udział w otwarciu rozbudowanego oddziału, wspólnie przecinając wstęgę.

- Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, szczególnie w tym okresie, powinny stanowić priorytet w działaniach samorządowców. Sytuacja stanu zagrożenia epidemiologicznego jeszcze dosadniej pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie tego rodzaju usług medycznych dla mieszkańców gmin i miast Powiatu Będzińskiego - podkreśla Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

- Pięciołóżkowy OAIT nie wystarczał już do zabezpieczenia wszystkich pacjentów z terenu powiatu, zwłaszcza że w ostatnich latach znacznie poszerzyliśmy zakres wykonywanych operacji, w tym onkologicznych. Dlatego ta inwestycja była jednym z naszych priorytetów - mówi Dyrektor Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Aldona Sylwa.

Po przebudowie liczba miejsc na oddziale zwiększyła się z pięciu do ośmiu. Zakupiono także sprzęt medyczny m.in. respiratory, kardiomonitory i aparat USG.

- Dzięki nowoczesnemu sprzętowi powiatowa lecznica staje się coraz lepiej przystosowana do potrzeb pacjentów i dynamicznego rynku medycznego. Rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i jego doposażenie przełożą się na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu - potrzebujący pomocy pacjenci otrzymają ją w naszym szpitalu. W czasach pandemii niezwykle ważne jest współdziałanie i solidarność. Efektem wsparcia finansowego ze strony wchodzących w skład powiatu Miast i Gmin jest jeszcze lepsze przygotowanie PZZOZ do przeciwdziałania skutkom COVID-19 oraz do codziennej walki o zdrowie i życie mieszkańców - dodaje Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Inwestycja była możliwa także dzięki pomocy miast i gmin wchodzących w skład powiatu: Miasto Będzin przekazało 350 tys. zł. (w tym zakupiło dwa respiratory), Czeladź - 300 tys. zł, Siewierz - 100 tys. zł, Bobrowniki - 130 tys. zł, Wojkowice - 66 tys. zł, Psary - 50 tys. zł, a Mierzęcice - 30 tys. zł. Brakującą kwotę dołożył szpital.

- Przed nami na pewno wiele kolejnych wyzwań, związanych m.in. z sytuacją epidemiologiczną. To budujące, że w tym trudnym czasie niemal wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu będzińskiego zdecydowały się przeznaczyć część swoich budżetów na wsparcie szpitala, tym samym pomagając nam w zabezpieczeniu usług medycznych dla mieszkańców - mówi Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji dr n. med. Dariusz Jorg.

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii leczeni są pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, niewydolnością wielonarządową oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

- Mamy dwa aparaty do hemodializy, które mogą prowadzić terapię nerkozastępczą u chorych. Jesteśmy także w pełni wyposażeni w respiratory. Pacjenci w ciężkich stanach po zabiegach inwazyjnych często potrzebują wentylacji mechanicznej, podobnie osoby po udarach - mówi kierownik oddziału lek. Aleksandra Karoń-Gutowska.

Oddział posiada także specjalny pokój przeznaczony do spotkań lekarzy z najbliższymi pacjenta. Dzięki temu rozmowy dotyczące prowadzonego leczenia, stanu pacjenta i możliwości dalszej terapii odbywają się w komfortowych i godnych warunkach.

  • 2020_07_24_Karetka002
  • 2020_07_24_Karetka004
  • 2020_07_24_Karetka005
  • 2020_07_24_OAIT001
  • 2020_07_24_OAIT002
  • 2020_07_24_OAIT003
  • 2020_07_24_OAIT004
  • 2020_07_24_OAIT005
  • 2020_07_24_OAIT006
  • 2020_07_24_OAIT007