Aby uzyskać lepsze warunki pożyczki, warto zastanowić się nad jej zabezpieczeniem w postaci nieruchomości. Wiele banków posiada w swojej ofercie taki rodzaj świadczeń.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości to pożyczka hipoteczna, której zabezpieczeniem jest dowolna nieruchomość poprzez wpisanie się wierzyciela do księgi wieczystej, który w ten sposób zabezpiecza swoje roszczenie. Dłużnik musi liczyć się z tym, że wierzyciel może dochodzić praw poprzez licytację lub przejęcie nieruchomości. Chcąc otrzymać taką pożyczkę od banku, konieczna jest wycena nieruchomości przez specjalistę.

Odpowie on na pytanie, o jaką kwotę pożyczki można wnioskować. Firmy pozabankowe ograniczają formalności do niezbędnego minimum i nie trzeba dokonywać żadnej wyceny a klient otrzymuje pieniądze właściwie od razu.

Zasada działania

Każdą nieruchomość można wykorzystać jako zabezpieczenie pożyczki. W zamian za wpisanie hipoteki można otrzymać pożyczkę do 80% wartości nieruchomości. Ustanowienie hipoteki nie zmienia praw do jej korzystania. W dalszym ciągu można dowolnie rozporządzać zastawioną nieruchomością. Pożyczki hipoteczne są lepszym rozwiązaniem od kredytów gotówkowych a dla osób znajdujących się w kłopotliwej sytuacji finansowej jedynym wyjściem na uzyskanie większej kwoty.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości może być przeznaczona na dowolny cel, czyli nie trzeba określać pożyczkodawcy planowanych wydatków. Zostaje także udzielona na dłuższy czas od kredytu gotówkowego. Dzięki temu można obniżyć ratę takiej pożyczki. Można także otrzymać większą ilość pieniędzy w porównaniu z kredytami gotówkowymi i mają niższe oprocentowanie.

Jak załatwić?

Aby otrzymać pożyczkę, trzeba poznać sytuację panującą na rynku i przejrzeć dostępne oferty. Przed podpisaniem umowy pożyczki, należy przedstawić takie dokumenty, jak: odpis z księgi wieczystej, potwierdzenie kupna nieruchomości aktem notarialnym, akt darowizny, wypis z rejestru gruntów, wycenę i zdjęcia nieruchomości, zaświadczenie o niezaleganiu z czynszem

Podobnie jak w przypadku innych pożyczek, należy także okazać potwierdzenia sytuacji finansowej kredytobiorcy, czyli umowę o pracę, wyciąg z konta oraz zaświadczenie o dochodach.

Bank natomiast sprawdza historię kredytową klienta. Jeżeli miał on kiedyś problem z terminowymi spłatami rat, mandatów lub rachunków, to bank może nie przychylić się do prośby o pożyczkę.

Podczas podpisywania umowy, warto przeczytać cały dokument, ponieważ hipoteka to coś, na co pracuje się całe życie. W razie jej nieprzeczytania, pożyczkodawca może wpisać dodatkowe punkty, zmienić wysokość oprocentowania, całkowity koszt oraz wysokość prowizji.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości w firmach pozabankowych

Z takiej formy pożyczki korzystają głównie osoby mające ciężką sytuację finansową. Takie przedsiębiorstwa nie wymagają żadnych zaświadczeń oraz nie sprawdzają historii kredytowej. Aby otrzymać pożyczkę, należy udowodnić, że jest się właścicielem nieruchomości. Firmy pozabankowe oferują pożyczki na zdecydowanie gorszych warunkach niż banki.

Zobacz więcej

Pod adresem pozyczpodzastaw.pl znajdziesz pożyczki pod zastaw nieruchomości Warszawa - dowiedz się więcej

Jak zaciągnąć pożyczkę pod zastaw nieruchomości?