Rozwój dziecka w przedszkolu

Mogłoby się wydawać, że czas w przedszkolu upływa dzieciom głównie na zabawie. Wprawdzie zabawa to główna forma zdobywania doświadczeń, nie sposób nie wspomnieć jednak o podstawie programowej, dzięki której dziecko stopniowo nabywa umiejętności potrzebne w późniejszych etapach nauki.

To właśnie przedszkole i realizowana w nim podstawa przedszkolna pozwala dziecku na zdobycie bardzo ważnej, bazowej wręcz wiedzy, która stanowi fundament pozwalający na przekraczanie kolejnych etapów rozwojowych. To właśnie w tym czasie dzieci uczą się liczyć, uczą się rozpoznawanie kolorów i kształtów, dokonują kategoryzacji czy uczą się rozpoznawać emocje swoje i innych. Podstawa programowa pozwala też na zdobycie wiedzy ogólnej - dotyczącej rodziny, najbliższego otoczenia czy kraju.

Rola przedszkola w rozwoju społecznym dziecka

Przedszkole pełni bardzo ważną rolę w rozwoju społecznym dziecka. Dziecko przychodzące do przedszkola przystosowuje formy swojego zachowania do wymagań przedszkolnego środowiska społecznego. Warto wspomnieć, że w trakcie tej swoistej socjalizacji dziecko nie tylko integruje się z innymi w coraz bardziej zawiązującej się grupie społecznej, ale też kształtuje się w tej grupie jego indywidualna osobowość, czego przejawy widać np. w konkretnych cechach charakteru. Bardzo często to właśnie w przedszkolu dziecko pierwszy raz styka się z nowymi zasadami społecznymi, musi się nauczyć ich przestrzegać, ale też musi się nauczyć odróżniać zasady panujące w przedszkolu od zasad domowych.

To właśnie dzięki przebywaniu w przedszkolu dziecko uczy się, że jest czas na swobodną zabawę i czas zorganizowanych zajęć dydaktycznych. Uczy się sprzątać po sobie - dotyczy to nie tylko zabawek, ale też sprzątania po posiłku. Przedszkole odgrywa też bardzo istotną rolę w usamodzielnianiu dziecka - dziecko uczy się wyrażać swoje potrzeby, podejmuje pierwsze próby samodzielnego ubierania się i jedzenia.

Zalety zabawy z rówieśnikami

Wspólna zabawa pozwala dziecku odkryć zupełnie nowy, nieznany świat. Podejmując zabawę z rówieśnikiem, dziecko często będzie musiało zdecydować, czy chce bawić się według swojego pomysłu, czy może raczej jest w stanie pójść na ustępstwo żeby zatrzymać przy sobie towarzysza zabawy. Prawie wszystkie przeprowadzone badania jasno wskazują, że dziecko uczy się poprzez modelowanie i naśladownictwo. Przedszkolak podejmujący interakcję z rówieśnikami ma możliwość obserwowania i wypróbowania różnych reakcji, dzięki czemu każdorazowo uczy się czegoś zarówno o sobie, jak i o towarzyszu zabaw.

Wkrótce więc dziecko zauważy, że gdy zabiera komuś zabawki, inni wcale nie mają ochoty się z nim bawić, gdy zaś zabawkami chce się podzielić, otacza je wianuszek rówieśników. Właśnie dzięki takim doświadczeniom dziecko powoli utrwala zachowania akceptowane społecznie. Przedszkole to miejsce, w którym grupowa zabawa uczy współpracy, rozwija kreatywność i pomysłowość, pozwala na doświadczenie sukcesu, ale uczy też przyjmowania porażki.

Więcej informacji:

Zobacz stronę npjs.warszawa.pl - przedszkole Warszawa Praga - dowiedz się więcej