W dniu 20 września 2023 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs „Artystyczny przeWODNIK” zorganizowany przez Biuro Prewencji KGP wspólnie z partnerem Fundacją PZU w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Jury powołane przez Organizatora spośród nadesłanych prac wyłoniło laureatów, którzy przesłali najciekawsze prace plastyczne i spoty filmowe promujące bezpieczny wypoczynek w wodzie, nad wodą oraz zdrowy i aktywny tryb życia.

W konkursie mogły wziąć udział osoby lub zespoły (maksymalnie do trzech osób) składające się z uczestników, którzy nie ukończyli 16 lat, działające pod opieką pełnoletniego opiekuna. Do 8 września br. do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace plastyczne zrealizowane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną oraz filmy wykonane techniką cyfrową. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promując jednocześnie aktywny tryb życia.

Jury podczas posiedzenia przeanalizowało wszystkie nadesłane prace oraz filmy. Przy ocenie brano pod uwagę takie kryteria jak zgodność z tematyką konkursu, oryginalność podejścia do tematu, wartość edukacyjną, merytoryczną, artystyczną i techniczną oraz inwencję twórczą.
Każdemu uczestnikowi z osobna należą się gratulacje za włożony trud i niezwykłą pomysłowość w wykonaniu prac konkursowych.

Podziękowania kierujemy również do rodziców, opiekunów oraz nauczycieli za zaangażowanie, współpracę oraz ogromną pomoc młodym artystom.

Werdykt Jury

Kategoria I – praca plastyczna (wiek 5-10 Lat)

I Miejsce: Klaudia Hadała

Wyróżnienie: Oliwia Sternak

Wyróżnienie: Karolina Laskowska 
 

Kategoria II – praca plastyczna (wiek 11-16 Lat)

I Miejsce: Emmanuel Karniłowicz, Elliott Karniłowicz 


Kategoria I – spot filmowy (wiek 5-10 Lat)

I Miejsce: Liliana Stoińska

Wyróżnienie: Wojciech Kuran

Wyróżnienie: Zuzanna Machnik

Wyróżnienie Specjalne: Kornelia Spocińska, Jan Wilczyński, Filip Markiewicz
 

Kategoria II – spot filmowy (wiek 11-16 Lat)

I Miejsce: Maciej Kasperek, Nikodem Księżopolski

Jury serdecznie gratuluje laureatom konkursu oraz dziękuje wszystkim jego uczestnikom za zaangażowanie i nadesłane prace. O terminie i formie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

(Biuro Prewencji KGP)