Projektowanie linii produkcyjnych - jakich szczegółów i informacji potrzeba do tego procesu

Linie produkcyjne, choć na pierwszy rzut oka wydają się zaprojektowane w dość oczywisty sposób, są w istocie niezmiernie skomplikowane. Zaplanowanie układu przestrzennego jest olbrzymim wyzwaniem i w rzeczywistości mierzy się z nim tylko niewielka liczba specjalistów w kraju.

Podstawowe informacje

Jest kilka takich typów informacji, które wydają się oczywiste, jeśli projektowanie linii produkcyjnych ma się zakończyć utworzeniem wydajnego i ergonomicznego układu. Są to między innymi:

  • liczba, typ, wielkość maszyn, sposoby ich obsługi i dojścia techniczne;

  • liczba, rozmieszczenie i sposoby przemieszczania się pracowników;

  • wielkość i charakter dostępnej przestrzeni;

  • typy, rozmieszczenie i sposób instalacji systemów monitoringu, kontroli i zarządzania;

  • kierunki i wolumeny przepływu materiałów w obrębie linii i poza jej obręb.

Innymi słowy, są to informacje, które pozwalają ustalić co i gdzie można umiejscowić, żeby maszyny mogły pracować w bezpieczny sposób, a pracownicy obsługiwać je zgodnie z przyjętymi procedurami. To pozwala optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, a także zapewnić drożność systemu komunikacji  wewnątrz obiektów.

Zaprojektowanie linii produkcyjnej to spora inwestycja

W przypadku niektórych firm linie produkcyjne zaprojektowane na początku działalności niemal się nie zmieniają, ale to stosunkowo rzadkie przypadki. Zdecydowanie częściej wraz z rozwojem organizacji następują pewne modernizacje, które mogą obejmować wymianę modułów pojedynczych maszyn, wymianę samych maszyn, a nawet całych ciągów technologicznych. projektowanie linii produkcyjnych musi uwzględniać także prognozowane potrzeby firmy. To może oznaczać stosowanie rozwiązań dla bardziej kompaktowych linii z pozostawieniem przestrzeni na rozbudowę albo nawet uwzględnienie takiego rozkładu przestrzennego, który umożliwi później łatwy demontaż maszyn, które zgodnie z przewidywaniami jako pierwsze będą tego wymagały.

Trzeba też pamiętać, że linie produkcyjne to nie tylko potężne urządzenia przemysłowe, ale też infrastruktura sieciowa. I jej rozwój – wraz z rozwojem systemów monitoringu i zarządzania pracą odcinków linii – zawsze należy mieć na względzie, kiedy projektuje się nowoczesne ciągi produkcyjne. Nawet jeśli na tym etapie nie układa się korytek kablowych ani tym bardziej samych kabli, to już samo przygotowanie projektu w tym zakresie może obniżyć późniejsze koszty modernizacji, przy czym warto dodać, że modernizacja nie zawsze zakłada dodawanie elementów – możne je również usuwać.

Wszystko to znajduje odbicie w dobrze przygotowanych projektach linii produkcyjnych, bo choć nie można przewidzieć dokładnie przyszłych potrzeb, to mając odpowiednie doświadczenie i wiedzę, można je dość dobrze prognozować i uwzględniać w założeniach już od pierwszego projektu.