Wakacyjna przerwa odeszła już w zapomnienie, a uczniowie wrócili do szkół. Od początku roku szkolnego nad bezpieczeństwem dzieci udających się do placówek edukacyjnych czuwają policjanci. Wczoraj czeladzcy dzielnicowi odwiedzili Szkołę Podstawową nr 4 w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły", aby najmłodsi uczniowie wiedzieli od początku, jak należy zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Dzielnicowi z Czeladzi odwiedzili wczoraj najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4, która znajduje się na ulicy Katowickiej. W ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" policjanci przeprowadzili prelekcje dla uczniów pierwszej klasy na temat bezpieczeństwa. Stróże prawa zwrócili szczególną uwagę na kwestię prawidłowego zachowania się na drodze. Zajęcia rozpoczęły się od zajęć teoretycznych, by następnie udać się poza teren szkoły i przećwiczyć wypracowane zachowania z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Dzieci z ciekawością zadawały pytania policjantom, którzy opowiadali o swojej pracy. "Pierwszaki" z radością korzystały z policyjnego radiowozu, a największym sukcesem udanych prelekcji był dziecięcy uśmiech.

Powracające po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnym bezpieczeństwie. Dlatego obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole, ale też na drodze.

Jeśli odwozisz dzieci, młodzież do szkoły pamiętaj o:

  • korzystaniu z pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu najmłodszych w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących;
  • zatrzymaniu swojego pojazdu w miejscu dozwolonym, aby nie ograniczać widoczności innym kierującym oraz pieszym, którzy przechodzą przez jezdnię;
  • zachowaniu bezpieczeństwa podczas wysiadania dziecka z samochodu. 

Przypominamy, dzieci do lat 7 nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach!

Kierowcy, pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożność w rejonach przejść dla pieszych i dostosowaniu prędkość do warunków panujących na drodze.

Piesi, również jesteście zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i  przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, pamiętajcie też, że zabronione jest  wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym na przejściu dla pieszych.