Zapraszamy przedstawicieli mediów na działania poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. W piątek, 29 lipca, od godz. 9:00 w okolicy przejazdu kolejowego przy ul. Kopernika w Wodzisławiu Śląskim, policjanci i przedstawiciele PKP PLK przekażą wskazówki, jak unikać zagrożeń na przejazdach kolejowych.

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Bezpieczny piątek”, 29 lipca o godz. 9:00 w Wodzisławiu Śląskim przy przejeździe kolejowym na ul. Kopernika, odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w obrębie przejazdów kolejowych. Spotkanie przeprowadzą przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i policjanci śląskiej drogówki.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów na spotkanie, którego celem jest wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także dotarcie z przekazem dotyczącym prawidłowych zachowań na przejazdach kolejowych do jak najszerszego grona odbiorców.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w tej sprawie jest sierż. sztab. Damian Sokołowski tel. 887 835 030