II Powiatowy Konkurs Samorządowy dla Seniorów

155. rocznica powstania Powiatu Będzińskiego

Zmiana Regulaminu Konkursu (przedłużenie terminów)

W związku z licznymi wyjazdami wakacyjnymi seniorów z terenu Powiatu Będzińskiego w miesiącu czerwcu, Starosta Będziński Sebastian Szaleniec postanowił przedłużyć termin składania prac konkursowych do dnia 31 lipca 2022 r. Analogicznie termin oceniania prac przez Komisję Konkursową zostanie przesunięty na dzień 12 sierpnia 2022 r., a zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani o jego wynikach do dnia 24 sierpnia 2022 r.