Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim zapraszają na spotkanie online „Zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy.”

Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacja pracy pozwala nam na realizację celów, osiąganie sukcesów zawodowych, zwiększa naszą motywację do działania, dzięki czemu nie odkładamy zadań na później. Życie bez ciągłej gonitwy jest możliwe!

Status osoby bezrobotnej nie jest wymagany, natomiast osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie proszone są o zgłaszanie chęci udziału u doradcy klienta w celu ujęcia w Indywidualnym Planie Działania.

Termin zgłaszania chęci udziału do dnia 13.07.2022 r. osobiście lub telefonicznie 573 205 891 lub 573 205 892.