Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim informują o ważnych zmianach w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z dniem 23 czerwca 2022 r. anulowany został warunek konieczności pozostawania w zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej w okresie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku o otrzymanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.