W dniu 18 maja w kościele pw. św. Trójcy w Będzinie, odbyła się Msza Święta z uroczystym poświęceniem sztandaru Powiatu Będzińskiego pod przewodnictwem jego Ekscelencji Księdza Biskupa dra Grzegorza Kaszaka. Proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Stępień w imieniu Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca powitał wszystkich zaproszonych gości wśród których znaleźli się m.in. Rafał Adamczyk - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ewa Bierońska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego, Dariusz Waluszczyk - Wicestarosta Będziński, Adam Szydłowski - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, Agata Fazan - Sekretarz Powiatu, Zdzisław Banaś - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, Michał Szczęśniak - Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego, ppłk Wojciech Bakalarz - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie, mł. bryg. Arkadiusz Spera - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, insp. Arkadiusz Więcek - Komendant Powiatowy Policji w Będzinie, Radni Rady Powiatu Będzińskiego, dyrektorzy jednostek powiatowych i miejskich oraz naczelnicy, kierownicy i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Następnie Ksiądz Biskup poświęcił sztandar Powiatu Będzińskiego, któremu hołd złożyli:
w imieniu samorządowców - Starosta Będziński, w imieniu duchowieństwa - ks. kan. Andrzej Stępień, w imieniu służb mundurowych: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

W uroczystości, która przebiegła w bardzo podniosłej atmosferze, uczestniczyły również poczty sztandarowe jednostek Powiatu Będzińskiego. Dowódcą pocztów był Radny Rady Powiatu Będzińskiego - Rafał Kocot.

- Serdecznie dziękuję jego Ekscelencji za uroczyste poświęcenie nowego sztandaru Powiatu Będzińskiego. Poprzez swoją rozpoznawalność, będzie on służył zarówno zjednoczeniu, integracji jak i umocnieniu tożsamości społeczności lokalnych. Ma on istotne znaczenie zarówno dla wszystkich mieszkańców jak i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jest to kolejne chlubne wydarzenie na kartach historii naszego Powiatu – powiedział Starosta.

 • BOR_5425szt
 • BOR_5429szt
 • BOR_5431szt
 • BOR_5434szt
 • BOR_5435szt
 • BOR_5436szt
 • BOR_5441szt
 • BOR_5444szt
 • BOR_5446szt
 • BOR_5449szt
 • BOR_5452szt
 • BOR_5454szt
 • BOR_5457szt
 • BOR_5458szt
 • BOR_5461szt
 • BOR_5464szt
 • BOR_5466szt
 • BOR_5469szt
 • BOR_5471szt
 • BOR_5472szt
 • BOR_5473szt
 • BOR_5475szt
 • BOR_5476szt
 • BOR_5477szt
 • BOR_5478szt
 • BOR_5479szt
 • BOR_5480szt
 • BOR_5481szt
 • BOR_5483szt
 • BOR_5484szt
 • BOR_5486szt
 • BOR_5487szt
 • BOR_5491szt
 • BOR_5494szt
 • BOR_5499szt
 • BOR_5500szt
 • BOR_5504szt
 • BOR_5505szt
 • BOR_5508szt
 • BOR_5510szt
 • BOR_5515szt
 • BOR_5518szt
 • BOR_5520szt
 • BOR_5521szt
 • BOR_5523szt
 • BOR_5524szt
 • BOR_5527szt
 • BOR_5529szt
 • BOR_5530szt
 • BOR_5536szt
 • BOR_5541szt
 • BOR_5544szt
 • BOR_5547szt
 • BOR_5551szt
 • BOR_5556szt
 • BOR_5559szt
 • BOR_5560szt
 • BOR_5561szt
 • BOR_5562szt
 • BOR_5563szt
 • BOR_5564szt
 • BOR_5565szt
 • BOR_5566szt
 • BOR_5567szt
 • BOR_5568szt
 • BOR_5569szt
 • BOR_5570szt
 • BOR_5572szt
 • DSC_1883
 • DSC_1888