W dniu 14 maja, na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Dziewki Andrzeja Bańki w imieniu Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca w uroczystych obchodach jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewkach oraz Gminnego Dnia Strażaka udział wziął Wicestarosta Będziński- Dariusz Waluszczyk.

- Z okazji tak zacnego Jubileuszu, pragnę podziękować wszystkim strażakom za codzienne realizowanie niezwykle trudnych i odpowiedzialnych zadań, za ofiarność oraz poświęcenie na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Gratuluję pełnego profesjonalizmu podczas działań ratowniczo-gaśniczych, które zasługują na uznanie – powiedział Wicestarosta.

Na uroczystości obecni byli również Posłowie na sejm RP: Rafał Adamczyk i Mateusz Bochenek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego - Jan Mucha, Radna Rady Powiatu Będzińskiego - Monika Pawłowska-Dyszy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie - mł. bryg. Arkadiusz Spera, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz - Grzegorz Cekus.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji strażaków. Po zakończonym nabożeństwie przybyli goście uczestniczyli w uroczystościach związanych z nadaniem sztandaru OSP w Dziewkach, po których wyróżnionym strażakom zostały wręczone odznaczenia. Po części oficjalnej, strażacy i zaproszeni goście wzięli udział w przemarszu pod budynek OSP, gdzie czekał na nich poczęstunek. Całość wydarzenia uświetnił koncert zespołu oraz zabawa taneczna.

 • DSC_1178
 • DSC_1199
 • DSC_1217
 • DSC_1231
 • DSC_1252
 • DSC_1307
 • DSC_1318
 • DSC_1340
 • DSC_1366
 • DSC_1378
 • DSC_1383
 • DSC_1391
 • DSC_1397
 • DSC_1424
 • DSC_1439
 • DSC_1445
 • DSC_1464
 • DSC_1489
 • DSC_1502
 • DSC_1519
 • DSC_1520
 • DSC_1561
 • DSC_1562