Policjanci będzińskiej drogówki podsumowali wczorajsze działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Stróże prawa w ramach prowadzonej akcji zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów. Mundurowi reagowali również na wykroczenia popełniane przez pieszych. Stróże prawa ujawnili wczoraj łącznie 48 wykroczeń.

Wczoraj od godzin porannych policjanci drogówki prowadzili ogólnopolskie działania pod hasłem "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Głównym celem popularnej akcji NURD było ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych oraz miłośników jednośladów. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Stróże prawa z będzińskiej jednostki skupili się na wykroczeniach, które najbardziej narażają pieszych, mianowicie na przekraczaniu prędkości przez kierujących w rejonie przejść dla pieszych oraz na manewrze wyprzedzania na pasach bądź bezpośrednio przed nimi. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami, nakładano mandaty. Policjanci podczas wczorajszego dnia ujawnili łącznie 48 wykroczeń. Ich działania ukierunkowane były na miejsca, gdzie w ostatnim czasie dochodziło do zdarzeń z pieszymi, mianowicie w Będzinie na ulicy Małobądzkiej i Czeladzkiej. Stróżę prawa ujawnili 9 wyprzedań na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi. Cały czas staramy budować świadomość wśród kierowców, aby zrozumieli, jak ważne jest przestrzeganie przepisów, szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych, gdzie podczas zdarzeń szanse niechronionego ubyczestnika drogi z samochodem są małe i może dojść do tragedii. Policjanci w ramach prowadzonych działań nałożyli 35 mandatów karnych oraz skierowali 2 wnioski do sądu o ukaranie. Ponadto zmiana popołudniowa była mocno zaangażowana w obsługę zdarzeń drogowych, których wczoraj w naszym powiecie odnotowaliśmy 9.

Apelujemy do kierowców oraz każdego uczestnika drogi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów, abyśmy wzajemnie mogli cieszyć się z kultury i bezpieczeństwa obowiązującego na naszych trasach.