• 8 września 2021 r. została przeprowadzana ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów NIELEGALNE ODPADY 2021. "Zainaugurowaliśmy akcję mającą na celu zwalczanie nielegalnych transportów odpadów w różnej postaci. Naszym priorytetem jest walka z przestępczością środowiskową, a jest ona skuteczniejsza, gdy tak jak dziś, tak wiele polskich służb bierze w niej swój aktywny udział. Oprócz zwiększania wykrywalności istotne są konsekwencje, dlatego zwiększamy też kary dla przestępców środowiskowych"