Radni Rady Powiatu Będzińskiego podczas XXVI Sesji

Podczas XXVI sesji Rady Powiatu Będzińskiego Radni po zapoznaniu się z Raportem o Stanie Powiatu przychylili się do zadań i inwestycji podejmowanych przez Zarząd Powiatu w - jakże trudnym - minionym roku, udzielając wotum zaufania. Chwilę później bezwzględną większością głosów władze Powiatu uzyskały absolutorium za zrealizowanie budżetu w roku 2020. Starosta Będziński Sebastian Szaleniec podziękował Radzie za pozytywną ocenę działań, deklarując jednocześnie kolejne miesiące rzetelnej pracy ze szczególnym poszanowaniem publicznych środków. Wyrazy uznania i podziękowania włodarz skierował też do pracowników Wydziału Budżetu i Finansów, którzy czuwali nad skonstruowaniem i realizacją bardzo dobrze ocenionego budżetu.

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec podziękował za udzielenie wotum zaufania i absolutorium

Radni Rady Powiatu Będzińskiego podczas XXVI Sesji