Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

W okresie wakacji policjanci z Będzina podejmują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci wypoczywających w w okresie letnim. Dużą uwagę mundurowi zwracają na kontrolę autokarów i kierowców, wiozących dzieci na letni wypoczynek.

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom i młodzieży w ciągu trwających wakacji jest priorytetem dla polskiej Policji. Istotnym elementem naszej troski o bezpieczeństwo są kontrole autokarów, wiozących najmłodszych na letni wypoczynek. W czasie takiej kontroli policjanci sprawdzają trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów.

W czasie wakacji policjanci z ruchu drogowego kontrolować będą trzeźwość kierowców, czas pracy i odpoczynku, stan techniczny autokarów przewożących dzieci oraz dokumenty potwierdzające legalność prowadzonych przewozów. 

Organizator wyjazdu lub opiekun może poprosić o kontrolę autobusu przed wyjazdem. W tym celu właściwa osoba, z wyprzedzeniem, powinna skontaktować się z dyżurnym komendy lub Wydziałem Ruchu Drogowego KPP Będzinie i ustalić godzinę i miejsce gdzie będzie przeprowadzona kontrola.
 

Miejsce kontroli autokarów przewożących dzieci na letni wypoczynek: 

Będzin ul. Sportowa- parking w pobliżu szkoły muzycznej; tel:  997, 112 lub 47 853 62 90

Przypominamy, że istnieje możliwość zgłoszenia kontroli autokaru, wiozącego dzieci na wypoczynek. Można to zrobić osobiście, lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr 997. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu unikniemy potencjalnego oczekiwania związanego z wykonywaniem przez policjantów innych czynności służbowych.