Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

XVIII sesja Rady Powiatu Będzińskiego zwołana na dzień 22 czerwca 2020 r. godz. 12.00 ze względów bezpieczeństwa, w związku z panująca pandemią koronawirusa, odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Przebieg sesji można śledzić na naszym portalu www.powiatbedzin.sesja.pl. Porządek sesji dostępny pod adresem: https://www.bip.powiat.bedzin.pl/kadencja-vi-2018-2023.

Mieszkańcy, którzy zgłosili swój udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Będzińskiego za 2019 r. będą mogli zabrać głos w debacie według kolejności zgłoszeń, w sali nr 107 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.