Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Nieruchomości Skarbu Państwa - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, opłatę przekształceniową i opłatę jednorazową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości można wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Będzinie:

Rachunek - dochody Skarbu Państwa - 46 8438 0001 0020 0656 2000 0160 - Bank Spółdzielczy w Będzinie


Nieruchomości Powiatu Będzińskiego - opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu, bezumownego korzystania z nieruchomości można wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Będzinie:

Rachunek - dochody Starostwa Powiatowego w Będzinie - 17 8438 0001 0020 0656 2000 0100 - Bank Spółdzielczy w Będzinie