Uroczystość obchodów 35-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego odbyła się 7 czerwca 2019 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie.

W obecności władz samorządowych, reprezentantów instytucji kultury oraz wielu zaszczytnych gości ze świata artystów i kultury podsumowano kolejne lata prężnej aktywności stowarzyszenia.

Przyjęto odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej z rąk Pawła Soroki, przewodniczącego Rady Krajowej Stowarzyszeń Twórców Kultury oraz listy gratulacyjne i kwiaty przyniesione przez zaproszonych gości.

Jubileuszowi towarzyszyła prezentacja krótkiego filmu o ostatnich latach działalności stowarzyszenia oraz występ artystyczny zespołu śpiewaczego Grodźczanie.