W sobotę 13 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Siewierz odbyły się ćwiczenia "Lasy Gołuchowice 2019" dla strażaków z jednostki ratowniczo - gaśniczej oraz druhów OSP. Celem ćwiczeń było doskonalenia umiejętności organizacji zaopatrzenia wodnego, poprzez budowę stanowisk wodnych oraz magistral tłocznych i przetłaczania wody na duże odległości.

Przeprowadzone ćwiczenia były okazją do sprawdzenia potencjału sprzętowego, przydatnego przy tego typu działaniach, znajdującego się na terenie powiatu, a także doskonalenia umiejętności kadry dowódczej w zakresie organizacji łączności na miejscu zdarzenia.