Policja Będzin: Odprawa roczna będzińskiego garnizonu Policji
W bezpiecznym Będzinie: Podsumowanie roczne policji zasługuje na aplauz
  • Komenda Powiatowa Policji w Będzinie świętuje sukcesy minionego roku.
  • Policjanci otrzymali podziękowania i gratulacje za swoją służbę.
  • Starosta Będziński przekazuje policyjny tabor.

Bezpieczeństwo mieszkańców to fundament funkcjonowania każdej społeczności. W Będzinie, siły policyjne nie tylko chronią ten spokój, ale robią to z niezachwianą skutecznością. Na corocznej naradzie, będącej zwieńczeniem całorocznych działań, lokalne władze oraz przedstawiciele policji szczegółowo omówili osiągnięcia i wyzwania, przed którymi stanęli w minionym roku.

Rok 2023 był okresem intensywnej pracy dla funkcjonariuszy z Będzina, którzy z ogromnym zaangażowaniem służyli społeczności. Od działań prewencyjnych przez zwalczanie przestępczości, aż po inicjatywy skierowane do najmłodszych – ich wkład w lokalne bezpieczeństwo jest nieoceniony. Właśnie dlatego insp. Arkadiusz Więcek, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie, z zadowoleniem podkreślił efektywność działań swojego zespołu.

Niezaprzeczalnym uznaniem dla pracy policjantów były słowa p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Mariusza Krzystyniaka, który skierował gratulacje i podziękowania do wszystkich szeregowych funkcjonariuszy oraz samorządowców. Ich praca i zaangażowanie odzwierciedlają solidarność i troskę o dobro wspólne. Starosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec, w ramach podziękowania, wzbogacił flotę policyjną o nowy pojazd, który z pewnością przyczyni się do jeszcze większej efektywności działań.

W duchu wdzięczności i uznania za wieloletnią służbę, specjalne podziękowania zostały skierowane do odchodzących na emeryturę członków kierownictwa będzińskiej komendy. Podinsp. Marcin Kaszuba, nadkom. Cezary Pawlik, nadkom. Katarzyna Zawartka oraz mł.asp. Robert Biały zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi i upominkami, co jest świadectwem ich nieocenionego wkładu w lokalne bezpieczeństwo.

Rozmowy o współpracy i dalszych planach na przyszłość nie mogły obejść się bez głosu lokalnych polityków. Burmistrz Miasta Czeladź, Pan Zbigniew Szaleniec oraz przedstawiciele innych służb mundurowych zjednoczyli się w uznaniu dla pracy policji, co jest obiecującym znakiem na kolejne lata działalności.

Bez wątpienia, mijający rok był rokiem wyzwań, ale także i sukcesów. To, jak zostaliśmy postrzegani przez społeczność oraz jakie poczucie bezpieczeństwa udało się wypracować, świadczy o sile charakteru i zaangażowaniu każdego z policjantów. Warto dalej wspierać naszych lokalnych bohaterów, bo to dzięki nim Będzin może spać spokojnie.


Opierając się na: Policja Będzin