Plakat PUP


Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie stacjonarne „Metody poszukiwania pracy w kraju i za granicą”, które odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie przy ul. I. Krasickiego 17a w dniu 24 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 i poprowadzone zostanie przez doradcę zawodowego - p. Martę Staroszyńską.

Szukasz pracy? Nie wiesz jak zacząć? Boisz się wykonać pierwszy krok? Pomożemy! Zapraszamy na nasz wykład!

Status osoby bezrobotnej nie jest wymagany, natomiast osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie proszone są o zgłaszanie chęci udziału u doradcy klienta w celu ujęcia w Indywidualnym Planie Działania. Termin zgłaszania chęci udziału do dnia 23.11.2023 r. osobiście lub telefonicznie 573 205 891 lub 573 205 892.