Pod koniec czerwca br., zakończył się remont przy ul. Miłosza w Będzinie. Zakres prac w ramach realizacji II, a zarazem ostatniego etapu o długości 369 metrów objął: wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, przebudowę chodników wraz z wjazdami do posesji oraz regulację studni i wpustów ulicznych na odcinku od ul. Wolności do etapu zrealizowanego w roku 2020. Wykonano również oznakowanie poziome oraz odtworzono oznakowanie pionowe. Całkowita wartość inwestycji wyniosła – 1 108 617,45 zł. Powiat Będziński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 1 074 974,53 zł.

- Dzięki pozyskanym środkom została zrealizowana kolejna inwestycja drogowa w Powiecie Będzińskim, która jest niewątpliwie powodem do radości. Ta inwestycja była bardzo wyczekiwana przez społeczność lokalną. Przyczyni się ona nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również znacznie wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego – powiedział Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.