4 lipca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, podczas konferencji prasowej z udziałem między innymi Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka i Wicemarszałek Województwa Śląskiego Izabeli Domogały umowę na dofinansowanie podpisała Dyrektor PZZOZ Aldona Sylwa.

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi otrzyma dofinansowanie o wartości 6 mln zł, które zostanie przeznaczone na modernizację pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej.Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania covid-19. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac remontowo-budowalnych w istniejących pomieszczeniach Oddziału.

Sale chorych zostaną wyposażone w węzły sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych w celu wyeliminowania ruchu chorych poza salę chorych. Wydzielone zostaną także pomieszczenia diagnostyczno-zabiegowe. Zostaną wykonane również niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne. Oddział zostanie wyposażony w meble medyczne i niemedyczne oraz niezbędny sprzęt wraz z aparaturą medyczną.

- Zmodernizowany Oddział poprawi jakość diagnostyki i leczenia pacjentów, zwiększy bezpieczeństwo procedur medycznych, a także zapewni właściwą obsługę pacjentów Powiatu Będzińskiego - powiedział Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

  • Szpital_1024