Symboliczne zdjęcie przedsatwiające monetę dwuzłotową na klawiaturze komputera

Informujemy, iż od dnia 18 stycznia 2022 r. można dokonywać wpłat w kasie Starostwa Powiatowego, dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.