Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

11 września 2020 roku o godzinie 17.00 odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Konrada Oleksiaka. Wystawę będzie można oglądać w Pałacu Mieroszewskich przez miesiąc, do 11 października.

Konrad Oleksiak (ur. 1995 w Mysłowicach) jest studentem malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni u dra hab. Michała Minora i dra Miłosza Wnukowskiego.

W swojej twórczości skupia się na kreowaniu obrazów własnej przestrzeni emocjonalnej, kreuje formy, których kształty sprawiają wrażenie istnienia pomiędzy światem realnym, a metafizycznym.

Obrazy przedstawiają mieszaninę przeczuć, wrażeń, marzeń sennych, emocji oraz myśli artysty. Przez wielość czynników wpływających na twórczość obrazy stają się enigmatyczne. Część kolorystyczna prac zazwyczaj oparta jest na żywej, krzykliwej palecie barw. Ekspresyjne gesty nadające dynamiki, połączone są z wypracowanymi elementami, prace te cechują się połączeniem figuracji i abstrakcji przez co problematyczne jest wpisanie artysty w dany nurt sztuki.

Opis alternatywny zaproszenia

Zaproszenie na wernisaż wystawy malarstwa Konrada Oleksiaka