Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

W piątek 22 maja na placu przed budynkiem Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie od pracowników szkół i powiatowych placówek oświatowych pobrane zostały wymazy do testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. W specjalnie przygotowanej strefie, lekarze pracujący na co dzień w PZZOZ w Czeladzi, pobrali blisko 100 wymazów od nauczycieli i opiekunów, którzy jako pierwsi po długiej przerwie spotkają się z uczniami.

- Testy dla pracowników szkół i placówek oświatowych, którzy jako pierwsi spotkają się z uczniami w ramach przedmaturalnych konsultacji czy zajęć rewalidacyjnych, przeprowadzone zostały z inicjatywy Zarządu Powiatu Będzińskiego - wyjaśnia Starosta Będziński Sebastian Szaleniec. - Profilaktyczne badania w kierunku koronawirusa to jeden z elementów reżimu sanitarnego, który postanowiliśmy wprowadzić z myślą o bezpieczeństwie pracowników, ale przede wszystkim uczniów i podopiecznych naszych szkół. Badania przeprowadziliśmy wspólnie i przy wsparciu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. W czasie pandemii współpraca z naszą lecznicą układa się modelowo. Dzięki właściwemu podejściu, jako jedni z pierwszych przeprowadziliśmy akcję testowania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie. Na 160 pobranych próbek wszystkie okazały się ujemne. Mogliśmy odetchnąć z ulgą, bo przecież wszyscy wiemy, jak tragiczne w skutkach może być pojawienie się koronawirusa w domu opieki. Wkrótce poznamy wyniki badań naszych nauczycieli - dodaje Starosta.

- W związku z ministerialnym rozporządzeniem, powiat zobowiązany jest do zorganizowania w swoich placówkach oświatowych możliwości konsultacji i spotkań z nauczycielami m.in. dla tegorocznych maturzystów. Na podobne wsparcie mogą liczyć także uczniowie, którzy na dzień dzisiejszy mogą mieć trudności z uzyskaniem promocji do następnej klasy. Zależy nam także na zorganizowaniu zajęć rewalidacyjnych w ramach wczesnego wspierania rozwoju. Jednak na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i bezpieczeństwo, dlatego jako jeden z elementów działań podjętych przez Powiat w celu przygotowania naszych placówek do przyjęcia uczniów, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie testów - mówi Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk.

Z podobnego wsparcia zaoferowanego przez dyrekcję szpitala powiatowego skorzystali już, lub za chwilę skorzystają, włodarze innych miast i gmin powiatu będzińskiego.

  • 2020_05_22_Badania001
  • 2020_05_22_Badania002
  • 2020_05_22_Badania003
  • 2020_05_22_Badania004