Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Do góry pną się mury budowanego przez Powiat Będziński Centrum Usług Społecznych. Obiekt rośnie w oczach, więc coraz bliżej do terminu, w którym będą mogli korzystać z niego mieszkańcy. - Mając na uwadze szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych, obiekt zostanie w całości dostosowany do ich wymogów. Wykonana zostanie między innymi winda wewnętrzna łącząca wszystkie 3 kondygnacje budynku, ciągi komunikacyjne zewnętrzne z parkingu w kierunku windy, pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - wylicza Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.


Powiat Będziński jest w trakcie realizacji kolejnego projektu dofinansowanego ze środków unijnych pt. „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego”. Pracami inwestycyjnymi objęty został budynek zlokalizowany w Będzinie przy ul. Krakowskiej 11. Zakres prac obejmuje w szczególności roboty rozbiórkowe, budowlane wewnątrz budynku oraz wykonanie niezbędnych instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i odgromowej. Przeprowadzane są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przy obiekcie powstanie plac zabaw dla najmłodszych. Kolejnym krokiem będzie zakup wyposażenia. Budynek w ramach odrębnego zadania poddany zostanie także termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakończenie prac planowane jest na koniec 2020 r. W wyremontowanym obiekcie funkcjonować będzie Powiatowe Centrum Usług Społecznych wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz 4 mieszkania chronione treningowe dla 17 użytkowników. Realizowana inwestycja ma bardzo duże znaczenie społeczne, w szczególności dla beneficjentów pomocy udzielanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, dla instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych.


- Przystępując do prac koncepcyjnych nad projektem oraz rozważając lokalizację inwestycji, priorytetowa była dla nas dostępność obiektu dla wszystkich mieszkańców powiatu. Obiekt znajduje się w centrum miasta Będzina, blisko centrów przesiadkowych – podkreśla Starosta Będziński. Celem realizowanego projektu inwestycyjnego jest rozwijanie infrastruktury społecznej, w której mieszkańcy Powiatu Będzińskiego będą mogli uzyskać szeroki i bezpośredni dostęp do wielu usług społecznych, dotychczas niezrealizowanych lub realizowanych w ograniczonym zakresie, takich jak poradnictwo specjalistyczne, warsztaty, szkolenia, wsparcie, aktywizacja, pobyt w mieszkaniach treningowych chronionych i Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.

  • 2020_05_07_CUS002
  • 2020_05_07_CUS003
  • 2020_05_07_CUS004
  • 2020_05_07_CUS005
  • 2020_05_07_CUS006
  • 2020_05_07_CUS007