10.02.2020, Będzin, ul. Dąbrowska, godzina 11:36

Stanowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie z informacją o pożarze sterty wiór tytanowych oraz szmat na terenie hali produkcyjnej (brak osób poszkodowanych).

Po dojeździe na miejsce JOP KDR ustalił, że palą się wióry metali w tym tytanu, wszyscy pracownicy opuściło obiekt (10 osób). Przed przybyciem JOP pracownicy podjęli nieudaną próbę ugaszenia pożaru za pomocą 15 gaśnic proszkowych 6 kg oraz piachu. Działania JOP polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- podaniu prądów wody w obronie na znajdujące się w pobliżu butle z tlenem (27 butli o pojemności 50 litrów każda),
- zasypaniu palących się wiórów piachem za pomocą ładowarki obsługiwanej przez pracownika hali,
- rozgarnięciu piachu przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego;
- ugaszeniu pożaru,
- monitorowaniu temperatury zasypanych wiórów,
- wykonaniu pomiarów na obecność gazów niebezpiecznych - brak zagrożenia,
- wykonaniu kamerą termowizyjną pomiarów temperatury butli z tlenem - brak zagrożenia,
- dokładnym sprawdzeniu całego obiektu - brak zagrożenia.

W wyniku pożaru spaleniu uległ 1m3 wiór metali, uszkodzeniu uległy trzy stalowe kontenery, maszyny przemysłowe przeznaczone na złom, opaleniu uległa suwnica oraz strop hali. W działaniach uczestniczyło sześć zastępów JRG Będzin, zastęp OSP Grodziec oraz patrol Policji.