W dniu 8 lipca 2019 roku na terenie leśnym miasta Sławków rozpoczął się wypoczynek dzieci w formie obozu harcerskiego, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, 1. Hufiec Krakowski.

W ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem dzieci oraz współpracy z organizatorem obozu, Komenda Powiatowa PSP w Będzinie, przeprowadziła pogadankę edukacyjną związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem w trakcie wypoczynku oraz Kampanią Społeczną MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo". Omówiono również podstawowe aspekty pracy strażaka oraz dokonano prezentacji sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego obecnego na miejscu OSP Sławków.