Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Miejski etap turnieju BRD odbył się 8 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie.

Celem konkursu było popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: grupa I – uczniowie klas IV-VI oraz grupa II – uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum.

Młodzież biorąca udział w turnieju zdobywała punkty w teście wiedzy i w konkurencjach sprawnościowych.

Komisja wytypowała najlepsze drużyny z będzińskich szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

  • I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 11
  • II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 10
  • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13